In Epe wordt, net als in Zutphen, een Alginaat Extractie Installatie gebouwd.

Projectgegevens

Naam

Maarten Schaafsma

De waterschappen Rijn en IJssel, Valei en Veluwe, Vechtstromen en Stichtse Rijnlanden werken samen met TU Delft en RHDHV aan deze grondstoffenfabriek.

Het alginaat project vloeit voort uit het Nationaal Alginaat Onderzoeksprogramma (NAOP). Onder aanvoering van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is vanaf 2014 een samenwerkingsprogramma opgezet met de hierboven genoemde partners. Doel van het onderzoek is het daadwerkelijk winnen en afzetten van alginaat, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie.

Ambities

Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe willen binnen dit project als eerste ter wereld twee zogenoemde Alginaat Extractie Installaties bouwen. Dit gebeurt in Epe (uit huishoudelijk Nereda slib) en in Zutphen (uit industrieel Nereda slib).

Kaumera

Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum (voorheen neo-alginaat). Kaumera is een veelzijdige naam voor een veelzijdig product. Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. De kameleon staat bekend om zijn kleurrijke transformatie en aanpassingsvermogen. Dit maakt de kameleon een prachtig flexibel, effectief en veelzijdig dier.

Oneindige toepassingsmogelijkheden

Door Kaumera Nereda® Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.

WAT IS NEREDA®?

Nereda® is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie waarbij het reinigende, actief slib geen vlokken vormt, maar korrels. Hierdoor bezinkt dit slib veel sneller en makkelijker. De technologie heeft een hoog zuiveringsrendement, neemt weinig ruimte in beslag (geen grote bezinktanks nodig) en verbruikt relatief weinig energie. Uit de slibkorrels kan bovendien NEO-alginaat teruggewonnen worden. De Nereda®-technologie is een door de TU Delft ontdekte technologie. Deze is o.a. samen met de waterschappen en STOWA ontwikkeld en wordt momenteel door Royal Haskoning DHV wereldwijd vermarkt.

Bekijk de video om te zien hoe de technologie werkt

SAMENWERKINGSVERBAND

Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, de TU Delft, RoyalHaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werken in dit verband aan het winnen en vermarkten van deze bijzondere biogrondstof met veel praktische, waardevolle toepassingsmogelijkheden.