Waterschap Scheldestromen werkt aan het energieneutraal maken van zijn grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem.

Projectgegevens

Naam

Johannes Vijlbrief

Organisatie

Waterschap Scheldestromen

Door het in de zuivering geproduceerde slib te vergisten, kunnen we op deze zuivering al ongeveer 80% van de eigen energiebehoefte opwekken. Daarbij ontstaat biogas, dat weer kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Door het slibgistingsproces te optimaliseren, in combinatie met een aantal aanpassingen van het zuiveringsproces, kan het energieverbruik nog verder worden verlaagd en de energie¬opwekking worden vergroot. Daardoor kan naar verwachting in 2016 anderhalf keer zoveel energie worden opgewekt dan dat er nodig is voor het zuiveringsproces. De zuivering wordt dus een echte Energiefabriek!  De komende jaren zullen de plannen verder worden uitgewerkt. Naar verwachting kunnen in 2015 de werkzaamheden voor de benodigde aanpassingen beginnen.