Uit het afvalwater van Kampen wordt evenveel energie gehaald als nodig is om het afvalwater te zuiveren en het slib te verwerken. Voor de vernieuwde Kamper rioolwaterzuivering van Waterschap Drents Overijsselse Delta betekent dit een doorbraak.

Projectgegevens

Naam

Heleen Pinkse

Organisatie

Drents Overijsselse Delta

Voorjaar 2010 nam Waterschap Drents Overijsselse Delta in Kampen de vernieuwde rioolwaterzuivering officieel in gebruik, inclusief een warmtekrachtinstallatie met een hoog rendement. De vorige zuiveringsinstallatie dateerde uit 1980. De vernieuwing was nodig om de toenemende stroom afvalwater uit de gemeente Kampen volgens de geldende normen te kunnen zuiveren voordat het op de IJssel wordt geloosd. Daar waar nodig is de installatie ook gemoderniseerd. Er zijn energiezuinige technieken toegepast. In totaal is er ongeveer 9 miljoen euro geïnvesteerd. Het eindresultaat mag er zijn: een moderne en energiezuinige rioolwaterzuivering die klaar is voor een duurzame toekomst.

Bekijk het filmpje over Energiefabriek Kampen