Het centraal verwerken van zuiveringsslib op de RWZI Hengelo geeft energie! Dat blijkt uit onderzoek. Daarom heeft waterschap Vechtstromen opdracht gegeven de Energiefabriek Hengelo te realiseren.

Projectgegevens

Naam

Hans Rooze

Organisatie

Waterschap Vechtstromen

Uniek concept

In theorie zit in ons afvalwater acht keer meer energie dan nodig is om het water te zuiveren. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het nu mogelijk nog meer energie te winnen uit afvalwater. Energie die Vechtstromen inzet om de RWZI van energie te voorzien. Maar ook energie die geleverd kan worden aan burgers en bedrijven.

Onderzoek

De afgelopen twee jaar is onderzocht of we binnen afzienbare termijn, met bestaande technieken en tegen acceptabele kosten, de RWZI Hengelo energie efficiënter kunnen maken. Wat bleek? Door het vervangen van bestaande warmtekracht koppelinginstallaties (wkk’s) is de RWZI Hengelo al energieneutraal. Het dagelijks bestuur heeft daarom eind 2011 al besloten deze stap te zetten.

'Overschot' aan energie

Door het centraliseren van de slibverwerking en het toepassen van de techniek thermische drukhydrolyse produceert Energiefabriek Hengelo in 2015 een ‘overschot’ aan energie, dat overeenkomt met het energieverbruik van circa 2250 huishoudens op jaarbasis.

De RWZI van de toekomst

De Energiefabriek levert een duurzame en robuuste RWZI, die gepositioneerd kan worden als het podium voor innovatieve technieken. Voor de nabije toekomst kan de Energiefabriek Hengelo, naast het leveren van energie uitgroeien tot locatie voor het terugwinnen van nutriënten en het leveren van water van gewenste kwaliteit. Energiefabriek Hengelo transformeert van verwerker van afvalwater tot producent van grondstoffen. Een aantrekkelijk perspectief.