Water is misschien wel de mooiste en meest waardevolle grondstof die door een rioolwaterzuivering geproduceerd wordt.

Download hier ons inspiratieboekje "Waterfabriek, de nieuwe bron"

        En download hier de engelse versie "Water Factory" 

Waar wordt de grondstof water voor gebruikt?

De grondstof wordt nu nog nagenoeg volledig voor de natuur en het lokale watersysteem ingezet, maar in drogere tijden kan het ook voor landbouw of industrie worden benut. De waterschappen hebben al zeer aansprekende voorbeelden voor hergebruik van effluent:

Hoe wordt water "gewonnen" als grondstof?

Het afvalwater stroomt normaal gesproken terug naar het oppervlaktewater. Met speciale technieken kan het water nu ook voor andere doeleinden gebruikt worden.

Onderzoek en ontwikkelingen

Nederland ligt in een deltagebied waar zoetwater in overvloed aanwezig lijkt te zijn, maar niets is minder waar. In grote delen van Nederland is droogte een serieus probleem, zeker met de huidige klimaatontwikkelingen. Het jaar 2018 was een van de droogste jaren ooit, met serieuze gevolgen voor landbouw en natuur. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de waterschappen aan de vooravond staan van investeringen voor de verwijdering van microverontreinigingen. En specifiek geneesmiddelenresten. De technieken die daarvoor worden ingezet creëren vanuit effluent een waterkwaliteit die zeer goed breder inzetbaar is. Kortom: nieuwe kansen voor de rioolwaterzuivering als Waterfabriek!

Momenteel worden de specifieke kansen voor Waterfabrieken in kaart gebracht door de werkgroep Waterfabriek van de EFGF. De haalbaarheid van het leveren van effluent is namelijk van vele factoren afhankelijk, zoals: de te leveren waterkwaliteit, het benodigd volume en de eventuele tijdelijkheid van de vraag, de beschikbare technologie om deze waterkwaliteit te bereiken, de fysieke afstand tot het leverpunt, de duurzaamheid ten opzichte van alternatieven, etc. Deze aspecten zijn allemaal uitgewerkt en worden vervat in vier specifieke scenario’s: landbouw open teelt, glastuinbouw, industrie drinkwaterkwaliteit en industrie ultra pure waterkwaliteit.

Downloads

Uit de media

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.