De Energie- & Grondstoffenfabriek is een team van betrokken waterschappers die op een verfrissende manier de transitie wil bewerkstelligen van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater. Vanuit alle waterschappen zijn er mensen actief binnen de EFGF. Een vast team vormt de kern van de Energie- & Grondstoffenfabriek. Maak kennis met het programmateam EFGF:

Shane Kleyhorst

Programmamanager

Ruud Peeters

Programmacoördinator

Martijn Bovee

Business Developer

Enna Klaversma

Coördinator Onderwijs & Onderzoek

Vicky Tol

Ondersteuner programmateam

Ferdinand Kiestra

Strategisch adviseur programmateam

Jessica van der Doe

Communicatie- & PR adviseur

Monique van Tuil

Administratie

Helma Leopold

Ondersteuner werkgroepen

Bob de Boer

Voorzitter werkgroep Cellulose

Oscar Helsen

Voorzitter werkgroep Energie

Annelies Balkema / Joost Schrander

Voorzitter werkgroep Biomassa

Aad Oomens

Voorzitter werkgroep Bioplastics

VACATURE

Voorzitter werkgroep Nutriënten

Maarten Schaafsma

Voorzitter werkgroep Kaumera