De Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) is een netwerkorganisatie van alle Nederlandse waterschappen. Binnen dit netwerk richten ruim 100 waterschappers zich op winning, verwerking en afzet van energie en grondstoffen afkomstig uit de (afval)waterketen. De EFGF, geleid door een programmateam, legt verantwoording af aan een stuurgroep waarin de Vereniging van Zuiveringsbeheerders (VvZB) en STOWA zijn vertegenwoordigd.

In dit samenwerkingsverband treden de waterschappen gezamenlijk naar buiten als de Energie- en Grondstoffenfabriek. De voorzitter van het programmateam kan voor dit samenwerkingsverband verplichtingen aangaan volgens de afspraken in de jaarlijkse begroting en het programmaplan 2014-2018.