De waterschappen in Nederland beschouwen afvalwater niet langer alleen als een te zuiveren en te verwerken afvalproduct, maar ook als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. De waterschappen werken hieraan in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek.

Team van betrokken waterschappers

De Energie- en Grondstoffenfabriek is een team van betrokken waterschappers die op een verfrissende manier de transitie wil bewerkstelligen van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater.

Vrijplaats

De Energie- en Grondstoffenfabriek is een vrijplaats van praktische idealisten uit de waterschapswereld en daarbuiten. Wij verbinden ons daarmee aan de samenleving. Voor schoon water en het winnen wat van waarde is. Vanzelfsprekend doen wij dit kostenbewust. Wij verkennen steeds nieuwe inzichten, technieken en werkwijzen. Anders denken is anders doen. Wij geloven in de export van onze expertise en producten. Dat is ons aandeel in de opgave van een circulaire economie. De Energie- en Grondstoffenfabriek mobiliseert en concentreert de wil, kennis, kunde en kracht om obstakels te overwinnen. We onderzoeken of het haalbaar is, laten zien dat het kan en stimuleren dat het gebeurt. Dit doen we samen met de koplopers van de markt, universiteiten, lokale initiatieven en publieke organisaties.

Onze doelen

Om de transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen, hebben wij ons een aantal doelen gesteld: 

  • (Door)ontwikkelen van diverse ketens voor energie en grondstoffen.
  • Door anderen herkend worden als professionele partner voor initiatieven. 
  • Waterschappen ontwikkelen kennis samen met overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en alle opgedane kennis en ervaring wordt optimaal met elkaar gedeeld. 
  • Vergroten van het bewustzijn van de maatschappij over de circulaire economie en de rol die onze eigen organisatie hierin kan spelen. 
  • Door te doen, zorgt de gecreeerde vrijplaats blijvend voor inspiratie, innovatie en het verleggen van grenzen.