Direct naar content
Terug naar overzicht

Gezocht: voorzitter juridische werkgroep (ca. 4 uur per week). Wil jij als jurist nu al werken aan een circulair Nederland in 2050?

De Energie- & Grondstoffenfabriek zoekt een nieuwe voorzitter voor de Juridische werkgroep. De werkgroep heeft als missie om de werk- en kopgroepen maximaal te ondersteunen bij de terugwinning van grondstoffen op RWZI’s in Nederland. De Einde-Afval-Status is hierbij een essentieel onderdeel.

Met je werkgroep breng je de juridische handreiking duurzame energie en grondstoffen in de praktijk, maak je werk van het adviesrapport 'Grondstof of afval?' van de taskforce herijking afvalstoffen en creëer je praktische producten zoals factsheets voor de waterschappen. Het doel is de barrières te slechten die staan tussen product en markt.

Je werkt hierbij nauw samen met het ministerie van I&W, de Unie van Waterschappen en VNO en NCW. Je zorgt ervoor dat het VANG-programma (Van Afval Naar Grondstof) concreet wordt voor de waterschappen. De juridische handreiking vormt voor waterschappen een leidraad in het ingewikkelde juridische landschap rondom productie en levering van energie en grondstoffen. Deze houd je met je team van circa 10 leden actueel en werkbaar.

De volgende punten vinden we van groot belang voor de nieuwe voorzitter van de EFGF-werkgroep Juridisch:

Als trekker heb je een duidelijke visie hoe je meerwaarde kunt bieden aan de werk- en kopgroepen en je weet dit uit te dragen. Je hebt oog voor de kracht van individuele waterschappen en de meerwaarde van het EFGF-collectief.

  • Leiderschap

Je geeft richting en sturing aan de groep door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en door het bevorderen van samenwerking, commitment en teamgeest. Het is van belang om een helder beeld te hebben van de benodigde competenties binnen de werkgroep. Ook is relevant dat ieder groepslid helder heeft wat zijn/haar rol is in de groep en wat er van hem/haar wordt verwacht.

  • Communicatieve vaardigheden

Je bent in staat om op heldere wijze ideeën, feiten en meningen aan anderen duidelijk te maken. En je laat de groepsleden merken dat ze ertoe doen. Je zet jouw onderwerp op de kaart binnen en buiten de EFGF. 

  • Rapportage en samenwerking met programmateam EFGF

Voor het programmateam ben je het aanspreekpunt van de werkgroep. Je rapporteert aan het programmateam EFGF over de voortgang en stemt jaarplan en begroting tijdig af. Tevens ben je lid van het breed programmateam van de EFGF waar kennis tussen werkgroepen wordt gedeeld.

Interesse?

Stuur dan je motivatie voor 1 februari as. naar programmamanager EFGF via s.kleyhorst@hhnk.nl.
Alleen medewerkers van de waterschappen kunnen reageren.