Burgemeester Ferd Crone, Anke van Dijke, directeur van Fier en Egbert Berenst, dagelijks bestuurder bij Wetterskip Fryslân openden op 22 februari het biogasstation in Leeuwarden. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier en Wetsus op de WaterCampus verwarmen hun gebouwen voortaan met biogas uit deze installatie.

Wetterskip Fryslân zuivert jaarlijks ongeveer 100 miljoen liter afvalwater. Na de zuivering van het afvalwater blijft slib over als restproduct. In Leeuwarden staat een vergistingsinstallatie, waarmee het slib wordt vergist en één miljoen kuub biogas wordt geproduceerd.

Biogasstation

Met de komst van het biogasstation kan 120.000 m3 worden geleverd aan het CKM‐gebouw van Fier en het Wetsusgebouw. Hiermee wordt 200 ton CO2‐emissie vermeden, oftewel de CO2-uitstoot van 150 auto’s.

Dit project van Wetterskip Fryslân is in lijn met de duurzaamheidambities van de waterschappen. In 2020 willen de waterschappen voor minstens 40% voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie door biogas, wind‐ en zonne‐energie en waterkracht.

Energie- & Grondstoffenfabriek

De vergistingsinstallatie in Leeuwarden is een voorbeeld van een Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF). De EFGF is een samenwerkingsverband van alle 22 waterschappen en richt zich op het verduurzamen van de economie door uit het afvalwater zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen.

Door alle rioolwaterzuiveringen om te bouwen naar Energiefabrieken kunnen de waterschappen in theorie uiteindelijk zo’n 100.000 huishoudens van biogas voorzien of 200.000 auto’s een jaar lang op biogas laten rijden.