Wist u dat toiletpapier wordt hergebruikt? In Nederland wordt per jaar zo’n 180.000 ton toiletpapier doorgespoeld. Wat voor de één een afvalproduct is, is voor de ander een bruikbare en waardevolle grondstof!

Het hergebruik creëert waarde voor het milieu én de betrokken partijen, te weten Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, STOWA, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose. Dit consortium van overheden en bedrijfsleven ontwikkelt momenteel een marktrijp product voor de uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) gewonnen papiervezels. Deze vorm van hergebruik is uniek in de wereld en Nederland loopt daarin dus voorop. Op vrijdag 27 mei zijn de eerste meters asfalt op basis van herwonnen toiletpapier succesvol aangelegd bij de rwzi van Wetterskip Fryslân in St.-Anne. Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een volwaardig marktrijp product.

Herwonnen toiletpapier met een luchtje?

Op de rioolwaterzuivering van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden staat een innovatieve installatie die het toiletpapier reinigt tot een veilig product. Dat product heet afdruipremmer. Afdruipremmer voorkomt het ‘afdruipen’ van bitumen op de steenslag, waardoor er een beter en duurzamer asfalt ontstaat. In september 2016 volgt dan de echte test. Dan wordt een fietssnelweg aangelegd in opdracht van partner Provincie.

Op vrijdag 27 mei is het eerste asfalt op basis van herwonnen toiletpapier succesvol aangelegd bij de rwzi van Wetterskip Fryslân in St.-Anne.