Op 22 oktober hebben 3 waterschappen en hun partners de eerste kilo PHA getoond die met bacteriën uit afvalwater is gemaakt.

PHA is een volledig biologisch afbreekbaar plastic. Dit gebeurde bij Oerlemans Plastic in Genderen (Noord-Brabant), een producent van plastic tasjes, landbouwfolie en broodverpakkingen.

In een proefproject bij waterschap Brabantse Delta is van de bacteriën uit afvalwater de ruwe bioplastic Poly Hydroxy Alkanaat (PHA) gemaakt. PHA kan de basis zijn van veel verschillende plastic producten, zoals afbreekbare plastic tasjes.

De proef is nu nog kleinschalig, maar dat maakt de innovatie niet minder groots: deze techniek wordt wereldwijd voor het eerst toegepast. Met deze proef willen de waterschappen laten zien dat de productie en afzet van PHA een succes kan worden.

Grondstoffenfabrieken

Naast technische kennis doen de waterschappen met deze proef veel ervaring op met de markt voor bioplastics. Waterschappen en industrie verkennen binnen dit project productiemogelijkheden en marktkansen. Hiermee is het project een voorbeeld van de ambities van de waterschappen om hun rioolwaterzuiveringen om te zetten in grondstoffenfabrieken.

Het project komt voort uit de Green Deal Grondstoffen, die de Unie van Waterschappen en het Rijk eind vorig jaar hebben gesloten. Doel van de Green Deal is om de terugwinning van allerlei nuttige grondstoffen uit afvalwater te stimuleren.

Hennie Roorda, Bestuurder Unie van Waterschappen: “Een fundamentele overgang. Dit is de enige manier om de transitie die op dit moment binnen de waterschappen plaats vindt te beschrijven. Door rioolwater om te zetten in schone grondstoffen, duurzame energie en leefbaar water zijn de waterschappen een belangrijke schakel in het sluiten van ketens en kringlopen op weg naar een duurzame samenleving. ”