Direct naar content
Terug naar overzicht

Op vrijdag 1 april van 11.00 - 12.30 uur organiseert het platform Baggernet in samenwerking met de Energie- & Grondstoffenfabriek het webinar 'Winnen wat van waarde is; over terugwinning van grondstoffen uit baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib’

Waardevolle grondstoffen

Baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib. Deze drie afvalstoffen/grondstoffen hebben op het eerste gezicht niet veel met elkaar gemeen. De verschillen tussen de werkprocessen waarin ze vrijkomen zijn groot en ook juridisch gezien zijn het onvergelijkbare ‘producten’. Eén ding is echter zeker: baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib bevatten waardevolle grondstoffen. Grondstoffen waar we wellicht veel slimmer en duurzamer gebruik van kunnen maken, zeker in aanloop naar een circulaire economie in 2050. Een mooie aanleiding om de raakvlakken tussen baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib toch eens nader te onderzoeken.

Slim hergebruik

Met slim hergebruik van baggerspecie wordt al volop geëxperimenteerd, en gelukkig staat de baggersector daarin niet alleen. Bij de Energie- en Grondstoffenfabriek werkt een team van betrokken waterschappers aan de transitie van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater. Dit onder het motto: “Winnen wat van waarde is”.

Raakvlakken

Welke raakvlakken zijn interessant en wat kunnen de netwerken van Platform Baggernet en Energie- en Grondstoffenfabriek van elkaar leren als het gaat om het terugwinnen van die grondstoffen? Die vraag staat centraal in het webinar op vrijdag 1 april 2022 van 11.00 - 12.30 uur.

Kennisuitwisseling start met elkaar(s wereld) leren kennen. In vier mini-colleges praten professionals uit de verschillende werkvelden ons bij over wat daar speelt en welke raakvlakken zij zien met de andere werkvelden. Ook staan we stil bij een potentiële ontvanger van al dat teruggewonnen waardevols: de bodem in landelijk gebied. Wanneer is een grondstof voor de bodem inderdaad waardevol? Of wanneer juist niet? Tot slot gaan we graag met u in gesprek over eventuele vervolgacties en in hoeverre een (fysieke) vervolgbijeenkomst waardevol is.

Aanmelden & meer informatie

Wij kijken ernaar uit je te ‘ontmoeten’ tijdens het webinar op 1 april. Het webinar is kosteloos.

Aanmelden

Meer informatie over platform Baggernet