Direct naar content
Terug naar overzicht

Door restwaterstromen vergaand te zuiveren kunnen nieuwe verbindingen van waterstromen tussen sectoren worden gemaakt, kan het beschikbare water beter worden benut en kan zo een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de druk op het grondwater. Wat zijn de kansen en de risico’s om hergebruik verantwoord toe te passen?

Deze vraag is onder meer geagendeerd door de Beleidstafel Droogte: Om de zoetwatervoorziening op de langere termijn op peil te houden, zullen we ook buiten de gebaande paden moeten durven treden. Watervragers en -aanbieders kunnen zich meer met elkaar verbinden. Samenwerking is cruciaal. Een van de opties daarbij is hergebruik van restwaterstromen.

Donderdag 25 juni 2020, 16.00 - 17.00 uur. 
Registratie via Platform WOW. Schrijf je in voor een of meerdere webinars, stel je vragen en doe mee. Samen werken we aan een circulaire toekomst!