Direct naar content
Terug naar overzicht

Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld als ‘Minister van de nieuwe economie’. Op initiatief van MVO Nederland is er een verkiezing uitgeroepen. Ook een aantal waterschappers heeft zich opgegeven.

Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te halen, moet op vrijwel alle thema’s worden versneld, stelt MVO Nederland. Om de groeiende groep mensen die staat te springen hieraan bij te dragen een podium te geven, verkiest MVO een Minister van de nieuwe economie. Iedereen die tempo wil maken op weg naar de nieuwe economie, heeft zich kandidaat kunnen stellen.

Waterschappers met focus op energie & grondstoffen

Ook een aantal waterschappers die zich inzetten voor grondstoffen en energie uit afvalwater heeft zich verkiesbaar gesteld, waaronder:

Iedereen kan online op hen stemmen tot 31 december. De 21 kandidaten met de meeste stemmen komen op de shortlist en mogen pitchen voor de jury die de winnaar bepaalt. 

Duurzaam ondernemen

De bedoeling van de campagne is om de politieke partijen in opmaat naar de verkiezingen te laten zien dat duurzaam ondernemen steeds logischer wordt. De gekozen Minister van de nieuwe economie wordt volgens MVO Nederland ‘hét gezicht van iedereen die tempo wil maken richting de nieuwe economie’ en krijgt de unieke mogelijkheid aan tafel te komen bij politieke beslissers. Bovendien is het de bedoeling dat de winnaar zijn of haar visie op een landelijk podium laat horen en mee debatteert tijdens NE21: het verkiezingsdebat dat MVO Nederland op 25 januari 2021 organiseert.