Direct naar content
Terug naar overzicht

Het is waterschap Brabantse Delta, Wetterskip Fryslân en andere partners, gelukt om een goede kwaliteit plastic te maken uit ons rioolafvalwater: het bioplastic PHA. Plastic dat bovendien onder natuurlijke omstandigheden volledig afbreekbaar is. 

Waar kun je bioplastic uit afvalwater voor gebruiken?

PHA bioplastic kan ingezet worden als vervanger van alle plastic producten. Het waterschap heeft al ervaring met dit bioplastic in afbreekbare kratten voor waterplanten en als alternatief voor visserslood. 

Het belangrijkste succes is dat er is aangetoond dat een zeer goede kwaliteit (PHA)plastic kan worden gemaakt met behulp van de bacteriën uit een rioolwaterzuivering. Dit plastic heeft een constante kwaliteit en voorspelbare eigenschappen. Bovendien kan het tegen een acceptabele kostprijs worden gemaakt. 

Ontwikkelingen

Hoe nu verder? De positieve resultaten willen de waterschappen gebruiken om met name industriële partners te interesseren voor volgende stappen.

Meer informatie?

Neem contact op met Etteke Wypkema, waterschap Brabantse Delta, e.wypkema@brabantsedelta.nl. Lees hier meer over bioplastic uit afvalwater. 

fotobijschrift: festivalmuntjes van bioplastc uit afvalwater