Direct naar content
Terug naar overzicht

Op 24 januari ondertekende Ingrid ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, namens de waterschappen het Grondstoffenakkoord. In dit akkoord spreken overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun ambitie uit om de transitie naar de circulaire economie te versnellen door bewuster en slimmer om te gaan met grondstoffen.

De ondertekenaars van het akkoord willen dit bereiken via zogeheten transitieagenda’s. Hierbij gaan zij met elkaar om tafel om een plan van aanpak op te stellen voor verschillende onderwerpen. De waterschappen willen dit doen voor de thema’s biomassa en voedsel, kunststoffen en de bouw.

Ingrid ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “We zien in de komende jaren een groot probleem opkomen: een toenemende grondstoffenbehoefte door onder meer een groeiende wereldbevolking en een aarde die uitgeput raakt, waardoor we veel efficiënter met onze grondstoffen om moeten gaan. De Unie van Waterschappen levert met de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater een bijdrage aan de circulaire economie en is dan ook blij met de ambitie van het Rijk om tot een circulaire economie te komen. Maar met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord zijn we er nog niet. Zo bestaan er nog steeds onduidelijkheden over de ‘einde-afvalstatus’, afspraken over wanneer afvalstoffen producten zijn geworden. Ook zijn er fiscale problemen bij de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater. Deze problemen zijn al benoemd in de Green Deal Grondstoffen uit 2014, maar zijn nog steeds niet opgelost. Het Grondstoffenakkoord biedt een extra stimulans, maar het is absoluut nog steeds nodig de knelpunten op te lossen. Nu worden soms al grondstoffen teruggewonnen, die vervolgens niet gebruikt mogen worden. Het is zaak dat we nu met meerdere partijen, waaronder ook marktpartijen, de agenda meebepalen. Daarnaast moet het Rijk haar verantwoordelijkheid nemen en constructief blijven meedenken en meewerken aan het circulaire gedachtengoed.”

 

bron: Unie van Waterschappen, 24 jan 2017