Waterschappen laten onderzoeken hoe hun gemalen energiezuiniger kunnen werken. Dit is onderdeel van de Green Deal Energie. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelen een onderzoeksprogramma ‘Energie in het watersysteem’ voor de periode 2016-2018 waarvan ‘Slim Malen’ een belangrijk onderdeel is.

Naast rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn gemalen de grootste energiegebruikers bij de waterschappen. Door weersverwachtingen voor regen en getijdebewegingen beter te koppelen aan het maalbeheer is veel energiebesparing mogelijk.

Slim maalbeheer

Op initiatief van waterschap Zuiderzeeland, STOWA, de Technische Universiteit Eindhoven en Deltares is een consortium van 6 waterschappen en de adviesbureaus Nelen en Schuurmans en e-Risk gestart met het onderzoeken van verschillende cases om tot slim maalbeheer te komen.

Het project wordt mede mogelijk mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Green Deal Energie

Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de Green Deal Energie die de Unie van Waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en STOWA sloten op 21 maart.

Deze deal heeft als doel dat waterschappen meer energie-efficiëntie behalen en dat zij nog meer duurzame energiebronnen als wind, zon, warmte en waterkracht gaan toepassen op de eigen terreinen en processen. Dit met de bedoeling om op afzienbare termijn energieneutraal te worden.

Bron: STOWA