Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht, en streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de Green Deal Energie, die de waterschappen en de STOWA op 21 maart met het Rijk hebben getekend.

Als geen ander ondervinden de waterschappen in hun dagelijkse werk de gevolgen van de klimaatverandering. In navolging van de afspraken van het Klimaatakkoord Parijs zetten de waterschappen alle zeilen bij en streven ernaar om als eerste overheid energieneutraal te worden.

Duurzame energie

Dit betekent dat er net zoveel duurzame energie moet worden opgewekt als nodig is om de bevolking van bijvoorbeeld een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.

Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu: “De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten.”

Green Deal Energie

Doel van de Green Deal Energie is om de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen vele middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa, terreinen en oppervlaktewater.

De nieuwe Green Deal Energie is een volgende stap in de uitvoering van het SER Energieakkoord, waarin is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor 40% in het eigen energieverbruik voorzien. In de periode daarna willen de waterschappen zo snel mogelijk energieneutraal worden.

Ondertekenaars

De ondertekening door Melanie Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu), Meindert Smallenbroek (ministerie van Economische Zaken) Luc Kohsiek (STOWA) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) vond plaats tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag in Den Haag.

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “De waterschappen vinden het belangrijk om klimaatverandering een stap voor te zijn door de uitstoot van CO2 te verminderen. Wij proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn door op veel manieren zelf energie op te wekken.

Dit is duidelijk zichtbaar op de digital energiekaart. Maar er moet zeker nog een tandje bij. Wij nodigen burgers en bedrijven dan ook uit om met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.”

Lees hier de Green Deal Energie 

Bron: Unie van Waterschappen