Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt hoeveel maaisel er vrijkomt tijdens onderhoudswerkzaamheden van het waterschap. En ook welke mogelijkheden er zijn met het maaisel door het niet langer als afval te zien maar als waardevolle grondstof. Het bestuur van het waterschap stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar biomassa.

Er is gekozen om eerst te onderzoeken of het maaisel (biomassa) gebruikt kan worden voor de bodemverbetering in Flevoland. Verhoging van het organisch stofgehalte in de bodem heeft namelijk verschillende voordelen. Voor de agrariër betekent een hoger organisch stofgehalte een betere kwaliteit van het product. Daarnaast draagt biomassa bij aan absorptie van water en houdt het meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vast. 

Meer weten? Lees het volledige persbericht op de website van Waterschap Zuiderzeeland.