In de nieuwste editie van landelijk vakblad ‘Het Waterschap’ staat een artikel van twee pagina’s over de Energie- en Grondstoffenfabriek.


Renze van Houten gaat in op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Ook geeft hij zijn visie op de verhouding tussen samen optrekken rondom bruikbare grondstoffen en energie enerzijds en de autonomie van elk waterschap anderzijds. Lees het hele artikel op de website van de Unie van Waterschappen.