Direct naar content
Terug naar overzicht

Op 1 april jl. organiseerden wij in samenwerking met het Platform Baggernet het webinar: ‘Winnen wat van waarde is; over terugwinning van
grondstoffen uit baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib’. Gemist? Lees hieronder het verslag of bekijk de opname van het webinar.

Link naar terugkijken webinar

Baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib. Deze drie afvalstoffen/grondstoffen hebben op het eerste gezicht niet veel met elkaar gemeen. De verschillen tussen de werkprocessen waarin ze vrijkomen zijn groot en ook juridisch gezien zijn het onvergelijkbare ‘producten’. Eén ding is echter zeker: baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib bevatten waardevolle grondstoffen.

Grondstoffen waar we wellicht veel slimmer en duurzamer gebruik van kunnen maken, zeker in aanloop naar een circulaire economie in 2050. Een mooie aanleiding om de raakvlakken tussen baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib toch eens nader te onderzoeken. Platform Baggernet en de Energie- en Grondstoffenfabriek organiseerden hiervoor op vrijdag 1 april 2022 een webinar.

In vier mini-colleges namen professionals uit de verschillende werkvelden de deelnemers mee in hun expertise. Gerard Ros (Nutrient Management Institute) beet het spits af door de potentiële ontvanger van de teruggewonnen grondstoffen te bespreken: de bodem in landelijk gebied. Wanneer zijn teruggewonnen grondstoffen waardevol voor de bodem en wanneer juist niet? Vervolgens gingen Alexander Hendriks (Waterschap Rijn & IJssel), Annelies Balkema (Waterschap De Dommel) en Jochem Bloemendaal (De Vries & Van de Wiel) in op resp. zuiveringsslib, maaisel en baggerspecie. De deelnemers kregen zicht op het volume dat jaarlijks wordt verwerkt en waar de genoemde stromen zoal uit bestaan. Een belangrijke overeenkomst bleek te zijn dat in elk van deze sectoren de juridische status van ‘afvalstof’ belemmerend lijkt te werken in het realiseren van een circulaire ambitie.

Via Mentimeter konden de deelnemers na afloop van de presentaties hun ideeën voor een vervolg indienen. Daaruit bleek dat deze eerste inventarisatie van de raakvlakken tussen de werelden van baggerspecie, maaisel en zuiveringsslib zeker naar meer smaakt! We houden u op de hoogte van volgende activiteiten en verwelkomen u graag.