Op 30 juni organiseerden waterschap Aa en Maas en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met BWA en Attero een symposium over het thema van grondstof naar markt. Beide waterschappen winnen, evenals Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest, cellulose terug uit afvalwater.

Waterschappen richten zich in toenemende mate op het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater, zoals onder meer steeds alginaat, cellulose en het schaarser wordende fosfaat. Tijdens het symposium stond de vraag centraal hoe herwonnen grondstoffen in het algemeen en cellulose in het bijzonder succesvol zijn te vermarkten.

Fijnzeven

Aanleiding voor het symposium is het plaatsen van fijnzeven van de firma BWA in de rioolwaterzuiveringinstallaties De Beemster en Aarle Rixtel. Met de fijnzeven wordt gebruikt wc-papier uit het afvalwater gezeefd. Zo wordt in afvalwaterzuivering De Beemster de herwonnen cellulose door afvalverwerker Attero bewerkt en geschikt gemaakt als grondstof voor bioplastics.

Van grondstof naar markt

De potentiële markt voor cellulose is met jaarlijks 140.000 ton aanzienlijk te noemen. Het symposium ging over de vraag hoe dergelijke kansen zijn te benutten.

In 2014 is het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) door het ministerie van Infrastructuur en Milieu ingesteld wat de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater en de verhandelbaarheid heeft gestimuleerd. Met het symposium vroegen de waterschappen, BWA en Attero aandacht voor de volgende stap, namelijk de stap van grondstof naar markt.

Bekers van gebruikt wc-papier geen probleem

Sleutelwoorden bleken samenwerking, lef en acceptatie van grondstoffen en eindproducten uit afvalwater. Dat het daarmee voor de waterschappen, bedrijven en consumenten de goede kant uitgaat bleek uit een consumententest waarbij mensen water konden drinken uit bekers gemaakt van herwonnen cellulose uit afvalwater. Een kleine 80% van de testgroep bleek hier positief tegenover te staan.