Direct naar content
Terug naar overzicht

Waterschap Vallei en Veluwe is gestart met het testen van de techniek voor de nieuwe Waterfabriek Wilp.

Dit gebeurt in een proefopstelling op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Terwolde. De Waterfabriek Wilp wordt een alles in één zuivering die grondstoffen wint uit rioolwater en schoon water levert aan de Twellose beek. Met de waterfabriek zet het waterschap een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn.

Eind vorig jaar heeft het algemeen bestuur van het waterschap akkoord gegeven op het plan voor de Waterfabriek in Wilp (gemeente Voorst). De testopstelling op de rwzi Terwolde is een belangrijke eerste stap. In een speciale hal staan alle technische onderdelen in het ‘klein’ opgesteld. Deze technieken hebben zichzelf afzonderlijk al bewezen, maar de combinatie ervan is uniek. De pilot gaat er met name om of het ook achter elkaar geschakeld werkt. En of de ruimte ook klopt met de daadwerkelijke opstelling. Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium kinderziektes eruit halen en met de resultaten het definitieve ontwerp van de waterfabriek maken. In de onderstaande animatie is te zien hoe de waterfabriek straks werkt.

Bekijk hier een animatie over hoe Waterfabriek Wilp werkt.

Samenwerking

De test op Terwolde wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV. Zij vormen samen met het Waterschap het bouwteam Dutch Water Refinery (DWR). Over zes maanden moet de pilot een ‘proof of concept’ opleveren. Waterschap Vallei en Veluwe werkt in dit project samen met de gemeente Voorst, de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook vindt samenwerking plaats met de bedrijven Attero en Schoneveld Breeding en de kennispartners Aquaminerals, STOWA en Wageningen University & Research (WUR).

(bron: vallei-veluwe.nl, geraadpleegd op 22 mei)