Op 30 juni organiseren waterschap Aa en Maas en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een symposium over het thema van grondstof naar markt. Beide waterschappen winnen, evenals het Friese Wetterskip en waterschap Noorderzijlvest, cellulose terug uit afvalwater.

Waterschappen richten zich in toenemende mate op het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater zoals onder meer steeds alginaat, cellulose en het schaarser wordende fosfaat. Tijdens het symposium staat de vraag centraal hoe herwonnen grondstoffen succesvol zijn te vermarkten. Deelnemers aan de discussie zijn onder Marjan Minnesma (Stichting Urgenda), Marlies Kampschreur (Waterschap Aa en Maas) en Goda Perlaviciute (Sociale Psychologie RUG).