Direct naar content
Terug naar overzicht

Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in één klap?  Doe mee met de challenge en win!

Hoe combineer je thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? STOWA organiseert een challenge via Winnovatie, een platform voor innovaties van de waterschappen. Door mee te doen maak je kans op de hoofdprijs  van 1.000 euro en op verdere uitwerking van je idee in samenwerking met STOWA. Lees hier hoe je meedoet!

De aanleiding 

In het nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat woningen en gebouwen in 2050  grotendeels  aardgasvrij  moeten zijn. Oppervlaktewater heeft grote potentie om in de warmtevraag te voorzien. We zien dan ook een sterke stijging in interesse om thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) toe te passen. De verwachting is dat  dit  zal doorzetten.   

Ons oppervlaktewater bevat vaak veel voedingsstoffen, zoals fosfor en stikstof. Deze stoffen hebben  een negatief  effect  op  de biodiversiteit in het water.  Het verminderen van fosfor is het meest effectief om  te verwijderen. Bij  het toepassen van  TEO op wijkniveau wordt water verpompt  door filters en  over warmtewisselaars.  Mogelijk  biedt  het verpompen van  dat  water  voor TEO  kansen voor waterkwaliteitsverbetering. Je hebt het water immers al in handen. Als we  fosfor  uit het water kunnen halen bij de TEO-installatie,  helpt dat de ecologie in het ontvangende water.  Zo kunnen we het opgepompte water in stedelijk gebied  met een betere kwaliteit  lozen dan we het hebben onttrokken.  Schone energie en verbetering van de ecologie gaan dan hand in hand.   

De uitdaging  

STOWA  ziet synergie-kansen in het combineren van TEO met fosforverwijdering. En zoekt knappe koppen  die dit globale idee concreet kunnen maken. Alle ideeën  zijn welkom. Combinaties van bestaande technologie, of volledig nieuwe ontwerpen. Voor de hand liggend of juist  out-of-the-box. De jury beoordeelt  de ingediende ideeën. 

Deelname 

Hoe je mee kunt doen en wat de voorwaarden zijn, lees je hier. Hiervoor moet je je eenmalig registreren. Deelnemen kan tot 20 juni 2021. De hoofdprijs is 1.000 euro, tweede prijs 500 euro en derde prijs 300 euro. Uiterlijk 9 juli maken we de prijswinnaars bekend. STOWA heeft de intentie om de beste ideeën, bij voldoende kwaliteit, verder uit te werken en te onderzoeken op haalbaarheid. Dit wordt verder vormgegeven in samenspraak met de indieners van de ideeën. 

Over STOWA 

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. www.stowa.nl.