Waterschappen kunnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) gebruiken om subsidie aan te vragen voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib. Vanaf 2018 maakt het hierbij niet langer meer uit met welke techniek het biogas wordt geproduceerd. Alle projecten op de rioolwaterzuiveringsinstallaties die de biogasproductie met minimaal 25% verhogen, komen in aanmerking voor SDE+-subsidie. Het verwachte budget voor de SDE+ is volgend jaar 12 miljard euro.

Techniekneutrale categorie

Op verzoek van de Unie van Waterschappen en de Energie- en Grondstoffenfabriek wordt in 2018 een techniekneutrale categorie – ook wel generieke regeling genoemd – voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib toegevoegd aan de SDE+. Hierdoor maken ook innovatieve technieken om biogas te produceren kans op SDE+-subsidie. Tot en met 2017 is deze categorie nog techniekgebonden. De Unie van Waterschappen stuurt binnenkort een ledenbrief aan haar leden om de techniekneutrale categorie binnen de SDE+ nader toe te lichten.

Energie- & Grondstoffenfabriek

De Energie- en Grondstoffenfabriek is een samenwerkingsverband van alle waterschappen en wil de economie verduurzamen door zoveel mogelijk energie – zoals biogas – en grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Anne-Hendrike Schuurman, beleidsadviseur Externe Financiering bij de Unie van Waterschappen.

Kamerbrief over Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018