Direct naar content
Terug naar overzicht

De ideeën ‘Riothermie vermindert broeikasgasemissie op de RWZI’ van Etteke Wypkema en ‘Phario-proces reduceert 65% broeikasgasemissie van RWZI’ van de projectgroep PHA2USE hebben de challenge ‘Klimaatpositief afvalwater zuiveren’ gewonnen.

Op vrijdag 26 november 2021 werden de prijzen uitgereikt door juryvoorzitter Dirk-Siert Schoonman, bestuurder Unie van Waterschappen en dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Annita Westenbroek, directeur van Dutch Biorefinery Cluster, tijdens het webinar ‘De Klimaatpositieve afvalwaterzuivering van de toekomst’ van de Energie- & Grondstoffenfabriek.

De afgelopen twee maanden kon iedereen meedoen aan de challenge, georganiseerd via het Winnovatie-platform van waterschappen en drinkwaterbedrijven. Centrale vraag van de challenge: Kom met een innovatieve idee om het transport en het zuiveren van afvalwater klimaatneutraal of het liefst klimaatpositief te krijgen. Uit alle ideeen koos de zevenkoppige jury voor het idee van Etteke Wypkema en de projectgroep PHA2USE. 

Riothermie vermindert broeikasgasemmissie rwzi

Het idee van Etteke Wypkema – prijs 1.000 euro en 4.000 euro om het idee verder uit te werken.

De methaanemissie vanuit het influent bedraagt zo’n 5% van de broeikasgasemissie van een rwzi en kan bij rwzi’s met lange aanvoerende persleidingstelsels flink hoger zijn. We verwachten dat het methaan in de luchtbehandeling verdwijnt, maar dit is bewezen niet het geval. Het verlagen van de temperatuur van het afvalwater in het aanvoerstelsel of bij de persstations kan een oplossing zijn met een sluitende business en value case. Lees hier het complete idee.

Annita Westenbroek van Dutch Biorefinery Cluster reikt prijs uit aan Etteke Wypkema

PHARIO-proces reduceert 65% broeikasgasemissie van RWZI

Het idee van Leon Korving namens de projectgroep PHA2USE - prijs: € 1.000,- en € 4.000,- voor het verder brengen van het idee.

De broeikasgasemissie van een rwzi daalt met 65% als, in plaats van biogas, PHA-rijke biomassa geproduceerd wordt. Tellen we daar de verminderde CO2-emissie van het product PHA bij dan wordt dit 85% en de verminderde emissie van de toepassing van het product dan kan dit oplopen naar 1000%. Lees hier het complete idee.

Dirk-Siert Schoonman reikt prijs uit aan Leon Korving, die de prijs in ontvangst nam namens de projectgroep PHA2USE

Lees hier meer over de challenge 'Klimaatpositief afvalwater zuiveren'.