Op 5 maart jl. organiseerde de Unie van Waterschappen in samenwerking met de werkgroep Juridisch EF/GF een workshop, waarin de auteurs van de Juridische Handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen (2014) nadere uitleg gaven over de handreiking. Bij deze workshop horen zeven presentaties die op deze pagina te downloaden zijn.

In opdracht van de Unie van Waterschappen en STOWA onderzocht adviesbureau Berenschot tegen welke juridische belemmeringen waterschappen aan kunnen lopen rond het winnen van energie en grondstoffen.

Berenschot bracht de juridische aspecten van het winnen van grondstoffen en energie in beeld in een handreiking. De belangrijkste conclusie is dat de levering van grondstoffen en energie past binnen de wettelijke taken van de waterschappen.

De handreiking bevat een samenvatting en een beschrijving van de juridische mogelijkheden en risico’s. Het gaat daarbij om een samenhangend en afwisselend juridisch landschap van onder meer afvalstoffenwetgeving, aanbestedingen, staatssteun en mededinging. Bekijk hier de juridische handreiking digitaal.

Bekijk hier een sfeerverslag en fotocollage van deze geslaagde middag.


Presentaties workshop 5 maart

Opening en sluiting

Wettelijk kader waterschappen

Fiscaal

Energierecht

Afvalstoffenrecht

Aanbestedingsrecht en staatssteun

Samenwerking en rechtsvormen

Lees hier het nieuwsbericht d.d. 16 maart 2015 van het kenniscentrum Europa decentraal over de workshop.

Antwoorden op vragen uit de workshop

In de deelsessies van de workshop zijn de verschillende onderdelen van de Handreiking besproken. Het ging daarbij niet alleen om het delen van de beschikbare kennis maar ook om het ophalen van vragen en wensen van de aanwezigen. Lees hier de vragen en antwoorden.