Wateropleidingen biedt mensen werkzaam in de watersector diverse cursussen aan. Op 4 oktober start de nieuwe cursus "innovatiegericht inkopen".

Meer over de cursus:

Projectleiders vertrouwd maken met het instrumentarium innovatiegericht inkopen. De Innovatiekoffer staat centraal in deze cursus. Je krijgt praktische handreikingen voor het gebruiken van instrumenten zodat je meer innovatie uit de markt haalt. Na het volgen van deze cursus heb je een beter inzicht in het totale proces en de verschillende paden en pas je de tools uit de innovatiekoffer toe. Je bent je meer bewust van de verwevenheid tussen innovatie- en inkooptrajecten. Je bent in staat om samen met andere overheden, de markt en kennisinstellingen innovatieve trajecten vorm te geven. Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je via e-learning de inhoud van de website De Innovatiekoffer. Tijdens de eerste dag krijg je aan de hand van casussen over projecten op het gebied van waterkwaliteit, hoogwaterbescherming en afvalwaterzuivering handreikingen hoe je de instrumenten in je dagelijkse werk toepast. Na twee maanden wissel je tijdens de ervaringenmiddag praktijkervaringen uit. 

Kijk hier voor meer informatie