Direct naar content
Terug naar overzicht

De waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân werken samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC en technologieleverancier Paques Biomaterials BV aan de productie van Caleyda. Dit is een natuurlijke, afbreekbare plastic vervanger gemaakt uit reststromen van de waterschappen.

De grondstof voor Caleyda wordt gemaakt door de bacteriën uit de beluchtingstanks van een rwzi te voeden met toegevoegde vetzuren. De bacteriën leggen vervolgens een soort energiereserve aan in hun cellen. Die energiereserve is in de vorm van PHA (polyhydroxy-alkanoaat) en kan in ‘slechte tijden’ weer worden afgebroken om te kunnen overleven. Dit verklaart ook de goede afbreekbaarheid van PHA. Met een speciaal scheidings- en extractieproces wordt het PHA gewonnen uit de bacteriën. Deze zuivere PHA noemen we Caleyda.

In deze video's gaan waterschappers in op het product Caleyda zelf, duurzaamheidsaspecten en de samenwerking.   

Video I Circulaire economie

Video II Samenwerken

Video ||| Plastic vervuiling

Video IV Caleyda