Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de bouw van een innovatieve slibgistingsinstallatie die meer energie uit het afvalwater haalt en de zuivering van afvalwater duurzamer en goedkoper maakt. De bouw van de slibgistingsinstallatie is onderdeel van een grote renovatie van afvalwaterzuiveringinstallatie Tollebeek in de Noordoostpolder. Naar verwachting kan de installatie eind 2017 in gebruik worden genomen.

Met de innovatieve slibgistingstechnologie Ephyra®, die ontwikkeld is door Royal HaskoningDHV, wordt het slib uit het afvalwater vergist en daarbij komt biogas vrij. Dit biogas kan gebruikt worden als energie voor de zuiveringsinstallatie. Tevens zorgt de vergisting ervoor dat minder slib overblijft dat afgevoerd en vernietigd moet worden. Daarmee dalen de transport- en vernietigingskosten. De renovatie en bouw wordt gedaan door aannemers Aan de Stegge, Hollander Techniek en Pannekoek GWW.

Masterplan Duurzame Energie

Door het enerzijds opwekken van energie en het anderzijds besparen van energie draagt de Ephyra-technologie bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen van Waterschap Zuiderzeeland. Ephyra is een van de projecten uit het Masterplan Duurzame Energie. Het Masterplan Duurzame Energie bestaat uit maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het waterschap in 2050 klimaatneutraal is. Zo wil het waterschap in 2030 voor 35 à 45% zelfvoorzienend zijn en in 2050 energieneutraal. Met het Masterplan Duurzame Energie draagt Waterschap Zuiderzeeland haar steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan. Het Masterplan Duurzame Energie is een gevolg van het klimaatakkoord tussen Unie van Waterschappen en het Rijk en van het klimaatakkoord Parijs.

Samenwerkingsverband

Waterschap Zuiderzeeland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen onder andere de biogasproductie op hun afvalwaterzuiveringsinstallaties maximaliseren. De afgelopen jaren werkten zij aan pilotprojecten waarbij ze de verschillende slibgistingstechnologieën Themista® en Ephyra® van Royal HaskoningDHV testten. Om het innovatieproces van Ephyra® en Themista® te stimuleren hebben de volgende partijen destijds een samenwerkingsverband opgezet: STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Zuiderzeeland, Royal HaskoningDHV, TU Delft, Logisticon Water Treatment en Endress + Hauser. Doel van dit samenwerkingsverband was vanuit gezamenlijk (pilot)onderzoek kennis en ervaring op te doen om samen de eerste praktijkinstallaties te realiseren. 

De realisatie van de praktijkinstallatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van het samenwerkingsverband van Waterschap Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en STOWA. Dit project wordt mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Heemraad Lida Schelwald geeft startsein bouw innovatieve slibgistingsinstallatie awzi Tollebeek.