In de weg aan de IJburglaan in Amsterdam is gerecycled wc-papier verwerkt tot een geluid reducerende deklaag. Hiervoor is cellulose uit het rioolwater gebruikt. Die cellulose is afkomstig van wc-papier dat via het riool in de afvalwaterzuivering terechtkomt. De cellulose dat is gebruikt in de IJburglaan is afkomstig van de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in samenwerking met Cellvation. In de toekomst zullen meerdere waterschappen cellulose kunnen leveren aan Amsterdam voor nog meer innovatieve toepassingen.

De cellulose wordt als afdruipremmer in het asfalt ingezet. Hiermee wordt ‘afdruipen’ van bitumen op de steenslag voorkomen, waardoor beter en duurzamer asfalt ontstaat. Elk jaar wordt in Nederland 180.000 ton wc-papier door de wc gespoeld. Dat spoelt naar de rioolwaterzuivering en wordt als afval verbrand. Zonde, want het bevat waardevolle grondstoffen zoals de genoemde cellulose. Dit komt onder meer van pas bij het maken van asfalt, maar kan ook gebruikt worden voor productie van isolatiemateriaal, biocomposiet, kunststof kozijnen en gevelplaten. Met een speciale techniek wordt deze stof uit het rioolwater gefilterd en opnieuw gebruikt. Dat klinkt vies maar het is juist slim. Rioolwater zuiveren kost veel geld en energie, maar door het te hergebruiken is juist minder energie nodig en hoeft er minder afval te worden verbrand. 

Holland Circular Economy Week (HCEW) 2018

Van 11 tot en met 14 juni vindt de Holland Circulair Economy Week 2018 plaats. Tijdens deze week komen bedrijven, kennisinstellingen en overheden van over de hele wereld samen in Nederland. Het doel is om kennis en innovaties te delen en door internationale samenwerking de transitie naar een circulaire economie een boost te geven. 

Afvalwater is goud waard

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. De circulaire economie is een belangrijk thema voor de Nederlandse waterschappen. Vorig jaar bood de Unie van Waterschappen samen met IPO en VNG het nieuwe kabinet een investeringsagenda aan. Een van de speerpunten is een circulair Nederland in 2050. De waterschappen werken aan deze ambitie door naast energie, waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater zoals fosfaat, cellulose, alginaat en bioplastic. Zij doen dit in de netwerkorganisatie Energie- & Grondstoffenfabriek en dragen zo bij aan de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie.

Bekijk het filmpje over gerecycled wc-papier in asfalt IJburglaan

Samenwerkingspartners

Gemeente Amsterdam, KWS, Cellvation, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Energie- & Grondstoffenfabriek, Waternet.