Afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen gaat vanaf volgend jaar circa 1 miljoen kuub groen gas per jaar produceren en leveren aan het aardgasnet. De immense slibvergistingstank op De Groote Lucht is de kraamkamer van het gas.

Minder fossiel

Er komt een speciale installatie om het biogas op te werken tot ‘Slochteren-kwaliteit’. Met behulp van membraantechnologie wordt het methaangehalte, het hoofdbestanddeel van biogas, verhoogd van ongeveer 60 naar ruim 80 procent. Door het leveren van groen gas worden huishoudens en bedrijven minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en stoten we minder CO2 uit. Bovendien heeft groen gas economische waarde. Vervoersbedrijven kunnen met de aanschaf van duurzaamheidscertificaten dit gas meetellen in hun bijmengverplichting. 

Betere energieprestaties

Momenteel wordt het biogas van De Groote Lucht in gasmotoren omgezet in elektriciteit en warmte, die weer benut worden op de zuivering. Voor een deel van de warmte die vrijkomt, is gezocht naar mogelijke toepassingen. Echter is het niet mogelijk om een afnemer te vinden en wordt het overschot aan warmte vernietigd. Toen duidelijk werd dat de gasmotoren aan vervanging toe waren, zijn nieuwe, duurzamere business cases onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de levering van groen gas in zowel financieel als duurzaamheidsopzicht beter naar voren komt. Vanaf 2018 levert de afvalwaterzuivering De Groote Lucht groen gas aan het aardgasnetwerk en draagt hiermee bij aan een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen.