Op de Dag van de Duurzaamheid, woensdag 10 oktober, kunnen inwoners uit Amersfoort, Apeldoorn en omstreken gratis, uit rioolwater geproduceerde, kunstmestkorrels ophalen. Vooral geschikt voor gras.

Inwoners zijn van harte welkom op de:

  • rioolwaterzuivering Amersfoort, tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Neonweg 30;
  • Zwitsal in Apeldoorn, tussen 13.30 en 16.00 uur aan de Vlijtseweg.

Zuivering van de toekomst

Dagelijkse zorgen de waterschappen voor waterveiligheid, voldoende en schoon water. Hiermee borgen zij de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied, nu én voor toekomstige generaties. Door de gevolgen van klimaatverandering veranderen ook de omstandigheden waarin de waterschappen hun werk uitvoeren. Om onze leefomgeving ook in de toekomst goed te houden is het steeds meer van belang om grondstoffen opnieuw te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Rioolwater wordt niet langer gezien als afvalwater, maar als bron van grondstoffen. Daarom worden rioolwaterzuiveringen omgebouwd om tot energie- en grondstoffenfabrieken, zoals in Amersfoort en Apeldoorn.

Circulair en duurzaam

Waterschap Vallei en Veluwe gelooft in een circulaire economie. Met het ombouwen van onze rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffenfabrieken, wint het waterschap op verschillende manieren grondstoffen terug. In Apeldoorn en Amersfoort wordt fosfaat opgewerkt tot groene meststof (struviet) en in Ede wil het schap uit wc-papier Actief Kool maken, een product waarmee medicijnresten uit afvalwater gezuiverd kunnen worden.

Dag van de duurzaamheid

Op deze dag worden we allemaal bewust gemaakt van de noodzaak om duurzaamheid in te passen in ons dagelijks leven. Samen met Dag van de Duurzaamheid Apeldoorn en de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier Amersfoort, besteedt het waterschap Vallei en Veluwe hier aandacht aan. Dit doen we onder meer door inwoners kennis te laten maken met circulair, uit rioolwater geproduceerde kunstmestkorrels.