Karton maken van gras, kan dat winstgevend en op grote schaal? Achttien bedrijven en overheidsorganisaties in Oost-Nederland waaronder Waterschap Vallei en Veluwe proberen dat nu serieus uit. Zij starten met de zogeheten proef 'Van Berm tot Bladzijde' die moet bijdragen aan een duurzame economie.

Volgens heemraad (dagelijks bestuurslid) Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Vallei en Veluwe slaan de regionale overheden met de proef twee vliegen in één klap. “Met deze proef dragen we bij aan de Green Deal, een akkoord tussen de waterschappen en het Rijk. Als het een succes wordt, besparen we ook kosten omdat natuurlijk afval verandert in een waardevolle grondstof.”

“Voor de proef is een constante stroom van biomassa zoals gras nodig. Wij leveren ons aandeel door dit jaar 200.000 kilo maaisel uit sloten beschikbaar te stellen. Ook andere waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten dragen op hun manier bij aan de proef. Als het een succes wordt kunnen de partijen samen grotere hoeveelheden maaisel aanleveren. Het gaat om een veelbelovende proef.”

Deelnemende partijen

Aan het project 'Van Berm tot Bladzijde' doen de volgende partijen mee: Parenco BV, NewFoss BV, Schut Papier, SolidPack Packaging, Van Werven Biomassa BV, Bruins & Kwast Biomass management, Hooijer Renkum BV, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Het Groenbedrijf, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en onderhoud, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Voorst, Gemeente Lochem, Gemeente Bronckhorst, Oost NV, Stichting Nationaal Groenfonds en Niaga Holding Limited.