De Energie- & Grondstoffenfabriek (EFGF) zoekt een nieuwe voorzitter voor de werkgroep Nutriënten. De werkgroep heeft als missie om maximaal bij te dragen aan de terugwinning van nutriënten op RWZI’s in Nederland. Naast fosfaat in de vorm van struviet en uit verbrandingsas zijn hiervoor nog tal van mogelijkheden.

Eind 2018 heeft de werkgroep Nutrienten een brainstorm gehouden om te komen tot nieuwe leads. Hier is een top 4 uit gekomen: vivianiet, stikstof, humuszuur en fosfaat in een vorm waar de markt behoefte aan heeft. Als voorzitter ben je aan zet om ervoor te zorgen dat het enthousiasme uit de brainstorm overeind blijft en dat de nieuwe leads daadwerkelijk worden opgepakt.

De volgende punten vinden we van groot belang voor de nieuwe voorzitter van de EFGF-werkgroep Nutriënten:

Als trekker heb je een duidelijke visie op nutriënten en weet deze uit te dragen. Je hebt oog voor de kracht van individuele waterschappen en de meerwaarde van het EFGF-collectief.

Leiderschap:

Je geeft richting en sturing aan de groep door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en door het bevorderen van samenwerking, commitment en teamgeest. Het is van belang om een helder beeld te hebben van de benodigde competenties binnen de werkgroep. Ook is relevant dat ieder groepslid helder heeft wat zijn/haar rol is in de groep en wat er van hem/haar wordt verwacht.

Communicatieve vaardigheden: 

Je bent in staat om op heldere wijze ideeën, feiten en meningen aan anderen duidelijk te maken. En je laat de groepsleden merken dat ze er toe doen. Je zet jouw onderwerp op de kaart binnen en buiten de EFGF. 

Rapportage en samenwerking met programmateam EFGF: 

Voor het programmateam ben je het aanspreekpunt van de werkgroep. Je rapporteert aan het programmateam EFGF over de voortgang en stemt jaarplan en begroting tijdig af. Tevens ben je lid van het breed programmateam van de EFGF waar kennis tussen productgroepen wordt gedeeld.

Interesse?

Stuur dan een korte motivatie voor 1 februari as. naar programmamanager Shane Kleyhorst. Reageren is alleen mogelijk voor waterschappers.