De werkgroep Energie van de Energie- & Grondstoffenfabriek heeft mooie resultaten bereikt met energieterugwinning via vergisting, al dan niet gecombineerd met thermische druk hydrolyse of vergelijkbare technieken. Anno 2018 winnen we in Nederland 110 miljoen kuub biogas terug uit rioolslib. Genoeg om de inwoners van een stad als Nijmegen van energie te voorzien. En er liggen nog meer kansen om met de beschikbare biomassa op onze RWZI ’s maximaal bij te dragen aan de energietransitie in Nederland. We zien meerwaarde in moleculen (gas) boven elektronen, denken in energie-onbalansoplossingen en zien restslib als belangrijke energiebron.

De functie is bedoeld voor waterschappers. Tijdsbesteding gemiddeld 6 uur per week.

De EFGF zoekt een voorzitter voor de werkgroep Energie die zich aangesproken voelt door deze uitdaging en zich er sterk voor wil maken. Wie zoeken we?

Visie

Als voorzitter heb je een duidelijke visie op energie en weet deze uit te dragen. Je hebt oog voor de kracht van individuele waterschappen en de meerwaarde van het EFGF-collectief.Je kan meepraten over het dossier Groengas met zijn dilemma’s over invoeden, subsidies enHBE’s en ook ken je de game changers op energiegebied als waterstof, superkritischvergassen en slibdroging.

Leiderschap

Je geeft richting en sturing aan de groep door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en door het bevorderen van samenwerking, commitment en teamgeest. Het is van belang om een helder beeld te hebben van de benodigde competenties binnen de werkgroep. Ook is relevant dat ieder groepslid helder heeft wat zijn/haar rol is in de groep en wat er van hem/haar wordt verwacht.

Communicatieve vaardigheden

Je bent in staat om op heldere wijze ideeën, feiten en meningen aan anderen duidelijk te maken. En je laat de groepsleden merken dat ze ertoe doen. Je zet jouw onderwerp op de kaart binnen en buiten de EFGF.

Rapportage en samenwerking

Voor het programmateam ben je het aanspreekpunt van de werkgroep. Je rapporteert aan het programmateam EFGF over de voortgang en stemt jaarplan en begroting tijdig af. Tevens ben je lid van het Breed Programmateam van de EFGF waar kennis wordt gedeeld tussen de verschillende productgroepen.

Interesse?

Stuur dan een korte motivatie voor 8 juli a.s. naar Shane Kleyhorst, programmamanager EFGF via s.kleyhorst@hhnk.nl.