De werkgroep is in een interessante fase aanbeland: afgelopen jaren zijn er succesvolle marktconcepten ontwikkeld die nu door de kopgroep gerealiseerd worden. De eerste grootschalige verwerking is straks een feit, maar parallel lopen nieuwe kansen en uitdagingen. Is winning uit slib niet beter? Hoe krijgen we meer en betere aanbieders van technologie op de markt voor winning van cellulose? Hoe krijgen we een business case die voor elke zuivering interessant is? Hoe duurzaam zijn de ketens en hoe zit het met de aanwezigheid van prioritaire stoffen? Kortom, genoeg uitdagingen om het verschil te kunnen maken.

De functie is bedoeld voor waterschappers. Tijdsbesteding gemiddeld 7 uur per week.

De volgende punten vinden we van groot belang voor de nieuwe voorzitter van de werkgroep Cellulose:

Visie op rol en positie productgroep

Cellulose is één van de speerpunten van de EFGF en de eerste full scale afzetketen staat op het punt van doorbreken. Als voorzitter heb je een duidelijke visie op de rol en positie van de werkgroep binnen de EFGF. Het is van belang om helder te hebben waar de groep voor gaat en staat.

Leiderschap

Je geeft richting en sturing aan de groep door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en door het bevorderen van samenwerking, commitment en teamgeest. Je bewaakt de actualiteiten en de voortgang van het jaarplan. Het is belangrijk om een helder beeld te hebben van de benodigde competenties binnen de werkgroep. Ook is relevant dat ieder groepslid helder heeft wat zijn/haar rol is in de groep en wat er van hem/haar wordt verwacht.

Communicatieve vaardigheden

Je bent in staat om op heldere wijze ideeën, feiten en meningen aan anderen duidelijk te maken. En je laat de groepsleden merken dat ze ertoe doen. Je zet de productgroep op de kaart binnen en buiten de EFGF.

Rapportage en samenwerking met programmateam EFGF

Voor het programmateam ben je het aanspreekpunt van de werkgroep. Je rapporteert aan het programmateam EFGF over de voortgang en stemt het jaarplan en de begroting tijdig af. Tevens ben je lid van het breed programmateam van de EFGF waar kennis wordt gedeeld tussen de verschillende productgroepen en vertegenwoordig je de werkgroep in de koplopersgroep. Ook onderhoud je contact met de PCAW en de STOWA.

Ben jij ondernemend, nieuwsgierig en weet jij binnen een diverse groep betrokken waterschappers focus en voortgang te boeken en heb je interesse in deze rol? Stuur dan een korte motivatie voor 8 juli a.s. naar Shane Kleyhorst, programmamanager EFGF via s.kleyhorst@hhnk.nl.