Direct naar content
Terug naar overzicht

De afgelopen jaren zijn er de nodige stappen gezet om de winning van fosfaat uit zuiveringsslib mogelijk te maken. Op woensdag 21 juni organiseren Energie- en Grondstoffenfabiek (EFGF) en STOWA een symposium waarin we je graag op de hoogte brengen van de meest recente stand van zaken over dit onderwerp. Tijdstip: 09.30-16.30 uur. Locatie: Landgoed ISVW, Dodeweg 8 Leusden

Aanmelden

Met het tekenen van het ketenakkoord fosfaat in 2015 werd de eerste stap gezet om de eindige grondstof fosfaat terug te winnen. Daarna zijn nog vele stappen gezet om tot installaties te komen waarin fosfaat uit afvalwater teruggewonnen wordt. Het meeste fosfaat zit in het zuiveringsslib en ook daar is de afgelopen jaren het nodige werk verzet met de ontwikkeling van nieuwe technieken om de winning van fosfaat uit slib mogelijk te maken.

Tijdens het symposium geven we antwoorden op de belangrijkste vragen rondom fosfaatterugwinning: om welke technieken gaat het dan bijvoorbeeld en hoe verhouden deze zich tot elkaar op het gebied van duurzaamheid? Wanneer moet je welke techniek toepassen? En als als we dit fosfaat hebben teruggewonnen, hoe maken we het juridisch mogelijk dit fosfaat ook in te zetten als grondstof?

STOWA is de afgelopen jaren betrokken geweest bij veel ontwikkelingen rond fosfaatwinning uit zuiveringsslib. Op 21 juni geven we veel achtergrondinformatie over de verschillende ontwikkelingen. Ook is er aandacht voor de praktijksituatie en het optimaliseren van bestaande installaties. 

Download programma 21 juni