Uit 28 inzendingen is de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) als winnaar uit de WOW-bus gekomen voor beste samenwerkingsvoorbeeld in het waterbeheer.

WOW (Water Ontmoet Water, Wegen Ontmoet Wegen) is een platform dat de samenwerking tussen beheerders van water- en vaarwegen centraal stelt. Jaarlijks reikt WOW een prijs uit aan het beste samenwerkingsverband.

EFGF

Dit jaar heeft de Energie- en Grondstoffenfabriek de prijs in de wacht gesleept. De EFGF is een samenwerkingsverband van alle 23 waterschappen en richt zich op het verduurzamen van de economie door uit het afvalwater zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen. Hiermee draagt de EFGF bij aan de afspraken die de waterschappen hebben gemaakt in het kader van het Klimaatakkoord (2010) en SER-Energieakkoord (2013). 

Jury-oordeel

De EFGF spreekt de WOW-jury tot verbeelding omdat het drie aansprekende elementen bevat. De jury is allereerst van mening dat de samenwerking in dit project tussen alle waterschappen, bedrijven en kennisinstellingen zo breed is als die kan zijn. Uit alle waterschappen zijn medewerkers betrokken en actief binnen de EFGF. Specialisten ontmoeten elkaar in projectteams, die kennis vergaren en delen.

Daarnaast vindt de jury dat de samenwerking ver reikt: van onderzoek en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën, tot de volledige transitie van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en toepassing van duurzaamheid.

Tot slot levert de samenwerking tastbare en duurzame resultaten op. Het blijft niet alleen bij nadenken over hoe waarde kan worden gehaald uit afvalwater. Er draaien al zeven EFGF-fabrieken en negen andere zijn in voorbereiding. Ze halen fosfaat en straks ook cellulose, polymeren, alginaat, bioplastics en CO2 uit afvalwater, die bedrijven in verschillende sectoren als grondstof opnieuw kunnen gebruiken.

De WOW-jury bestaat uit: Hein van Stokkom, secretarisdirecteur van Brabantse Delta, Sandra Erkens, hoogleraar Wegbouwkunde en Edwin Kaats samenwerkingsexpert Common Eye.

Meer informatie

Over EFGF: Shane Kleyhorst 06 - 10913946 of Jessica van der Doe 06-11334457
Over WOW: water.platformwow.nl 

Foto bijschrift: Jos Jogems (EFGF) ontvangt uit handen van juryvoorzitter Hein van Stokkom de WOW-prijs 2015