Waterschap Vallei en Veluwe heeft op 17 juni een Energie- en Grondstoffenfabriek op het terrein van de rioolwaterzuivering in Amersfoort geopend. Het is de eerste fabriek in Nederland die kunstmest produceert die direct kan worden toegepast in de land- en tuinbouw.

De rioolwaterzuivering in Amersfoort produceert naast energie straks ook 900 ton kunstmestkorrels. Daarmee is deze fabriek de eerste rioolwaterzuivering die een kant-en-klaar eindproduct aflevert dat direct op de markt wordt gezet.

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe, pleitte voor aanpassingen in de nationale en Europese regelgeving waardoor het makkelijker wordt om grondstoffen op de markt te brengen en onderdeel te laten zijn van de kringloop.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Om alle kansen te benutten moet de regelgeving worden versoepeld. De kijk op afvalwater is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Afvalwater is een bron van duurzame energie en grondstoffen geworden. Deze verandering vraagt om een aanpassing in de wetgeving.”

De waterschappen zien veel kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Door toepassing van innovatieve technieken kunnen stoffen zoals fosfaat en cellulose worden teruggewonnen. Fosfaat is van levensbelang voor alles wat groeit en bloeit, maar wordt steeds schaarser. De verwachting is dat deze natuurlijke bron over 50-100 jaar is uitgeput.

Met het terugwinnen van grondstoffen sluiten de waterschappen aan bij het ambitieuze beleid van Nederland en de Europese Unie op het gebied van de circulaire economie.