Direct naar content
Terug naar overzicht

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de Aqua Nederland Vakbeurs 2020 verplaatst naar dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni 2020.

Ferdinand Kiestra (EFGF) spreekt over water als grondstof tijdens deAqua Nederland Vakbeurs 2020. Dit doet hij op dinsdag 16 juni aanstaande. 

Nederland ligt in een deltagebied waar zoetwater in overvloed aanwezig lijkt te zijn, maar niets is minder waar. In grote delen van Nederland is droogte een serieus probleem, zeker met de huidige klimaatontwikkelingen. Het jaar 2018 was een van de droogste jaren ooit, met serieuze gevolgen voor landbouw en natuur. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de waterschappen aan de vooravond staan van investeringen voor de verwijdering van microverontreinigingen. En specifiek geneesmiddelenresten. De technieken die daarvoor worden ingezet creëren vanuit effluent een waterkwaliteit die zeer goed breder inzetbaar is. Kortom: nieuwe kansen voor de rioolwaterzuivering als Waterfabriek! De grondstof wordt nu nog nagenoeg volledig voor de natuur en het lokale watersysteem ingezet, maar in drogere tijden kan het ook voor landbouw of industrie worden benut.

Meer informatie & aanmelden