Direct naar content
Terug naar overzicht

Circulaire Economie, duurzaamheid, Green Deals, droogte. Er lijkt een grote verandering gaande in het denken met betrekking tot afvalwaterstromen. Energie- en grondstoffenfabrieken en nu ook waterfabrieken zijn een antwoord daarop. De mogelijkheden lijken legio, maar voor welke stoffen is er nu een sluitende business case?

Schrijf je direct in voor de cursus

In deze cursus leer je de theoretische achtergronden van de grondstoffen fosfor, bioplastics, cellulose en Kaumera en krijg je inzicht in energie en waterterugwinning uit de waterzuivering. We geven je van alle stoffen de laatste stand der techniek en markt mee. 

Ook gaat de cursus in op de noodzakelijke veranderingen om de omschakeling van waterzuiveraar naar energie- en grondstoffenproducent te kunnen maken. Dit betreft de LCA-methodiek als afwegingskader en de maatschappelijke en juridische aspecten. En natuurlijk kijken we hoe de zuivering er in de toekomst uit zal zien.

Circulaire economie voor jouw waterzuivering?

Na het volgen van de cursus heb je:

  • inzicht in de context waarbinnen de transitie van afvalwater naar grondstoffen zich bevindt;
  • inzicht in de achtergrond van het vóórkomen en/of de vorming van grondstoffen in afvalwater;
  • overzicht over de stand van de techniek voor het (terug)winnen en afzetten in de praktijk;
  • inzicht in de belangrijkste uitdagingen (economisch, maatschappelijk, juridisch) om de transitie te kunnen maken in de waterzuivering;
  • en kun je voor jouw eigen waterzuivering onderbouwd een afweging maken of het terugwinnen van grondstoffen, energie of water rendabel is. 

Bedoeld voor

Watertechnologen uit industrie, drinkwaterbedrijven en waterschappen, docenten uit hbo en wo, beleidsmakers en managers van waterschappen, provincies, Rijksoverheid en hun adviseurs. Allen die betrokken zijn bij het realiseren van een circulaire economie. We nodigen ook vooral mensen uit die de cursus al eerder gevolgd hebben, omdat nu veel wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen!