Dit wisten we al: het is mogelijk om PHA -bioplastic te maken van het slib uit rioolwater. PHA is een bijzonder klasse bioplastic die zeer goed afbreekbaar is en een lage milieu-impact heeft. Het PHARIO project laat zien dat dit PHA op een consistente manier en met een hoge kwaliteit gemaakt kan worden met behulp van de actieve biomassa uit een rioolwaterzuivering. Op deze manier kan het PHA met een 70% lagere milieu-impact worden gemaakt dan PHA dat nu op de markt is. Hoog tijd voor een volgende stap.

Op 12 april deelden deskundigen, bestuurders en ondernemers kennis en ervaringen over PHA plastic gemaakt uit rioolwater. Belangrijkste conclusie: “Dit is de toekomst. Laten we investeren in een volgende stap. Dat wil zeggen: op zoek naar (co)-investeerders om meer te kunnen produceren en op zoek naar meer ondernemers die producten willen maken van ons plastic.”

Zijn er al producten van dit plastic? 

Het PHARIO project heeft laten zien dat het echt kan: een hele hoge kwaliteit bioplastic maken uit rioolwater. Het geproduceerde PHA had consistente thermische en mechanische eigenschappen die vergelijkbaar en soms zelfs beter zijn dan PHA dat nu op de markt is. Bovendien zijn er veel mogelijkheden om de kwaliteit te sturen. Bijzonder is dat PHA met een hoog molecuulgewicht gemaakt kan worden en met lagere smeltpunten. Dit biedt perspectief op unieke toepassingen voor dit PHA. Bijvoorbeeld voor het maken van vezels van PHA of het verbeteren van de kwaliteit van polymelkzuur, PLA. Een aantal ondernemers heeft inmiddels met succes het plastic verwerkt. In festivalmuntjes, kratjes voor waterplanten en vislood om loodvrij te vissen.

Naar 100 kg plastic per week

In het nu afgesloten project werd per week 1 kg aan plastic geproduceerd door de bacteriën in de rioolwaterzuivering in Bath. Het is nu de bedoeling om dit proces via een demonstratiefase van 100 kg plastic per week op te schalen naar 100.000 kg per week. Op de manier kan het proces op een verantwoorde manier verder ontwikkeld worden en de kosten nog verder worden verlaagd.

Samen bouwen aan een nieuwe waardeketen

De wereld staat voor grote uitdagingen om een transitie te maken naar een circulaire economie. De waterschappen laten nu zien dat het mogelijk is om hoogwaardige grondstoffen te maken uit zeer laagwaardige reststromen. Een reststroom die bovendien voor langere termijn gegarandeerd kan worden. Als bedrijven dit ook als een kans zien om zo hun eigen productieketen te verduurzamen, dan gaan de waterschappen graag met hen het gesprek aan om samen te bouwen aan nieuwe, circulaire waardeketens. 

Gezamenlijk initiatief

Het pilotonderzoek dat nu afgerond is, was een gezamenlijk initiatief van de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Scheldestromen en wetterskip Fryslân samen met SNB, STOWA en de marktpartijen Veolia en KNN. Alle partners betaalden mee, daarnaast was er subsidie van de Innovatieregeling voor de TKI Biobased Economy. Link naar het rapport.

[1] PHA staat voor polyhydroxyalkanoaat. Dit is een speciaal soort plastic gemaakt door bacteriën. Voor de bacterie is het plastic een soort energiereserve. Zij maken het plastic als er wisselend veel en weinig voedsel is. Als er veel voedsel is maken zij een voorraadje van dit plastic, dat ze dan weer opeten als er weinig voedsel is. Dit verklaart ook de goede afbreekbaarheid van dit plastic. PHARIO is een afkorting van PHA en Riool.

Vislood van PHA bioplastic

Festivalmuntjes