Direct naar content
Terug naar overzicht

Waterschap Brabantse Delta gaat biogas van de rioolwaterzuivering Waalwijk leveren aan het aangrenzende Wabico (Waalwijkse Biomassa Combinatie). Wabico zet het biogas om in groen gas voor het plaatselijke gasnet. Het biogas van de zuivering is goed voor de gasbehoefte van 110 huishoudens. Dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta en de heer Tjeerd Smit, directeur van Wabico, tekenden hiervoor op dinsdag 4 februari de leveringsovereenkomst.

Waar komt biogas vandaan?

Bij het zuiveringsproces van afvalwater ontstaat op de rioolwaterzuivering Waalwijk slib. Slib is een restproduct dat we vergisten in grote tanks. Bacteriën zetten hierbij het slib om zodat er later beter water uit gehaald kan worden. Bij de vergisting van dit slib komt biogas vrij. 

Van biogas naar groen gas

Het waterschap gebruikt het biogas tot nu toe voor de energieopwekking en warmtebehoefte van de eigen waterzuivering. De installatie die daarvoor zorgt is aan vervanging toe en heeft maar een beperkt rendement. Gebleken is dat het efficiënter is om het biogas om te zetten naar groen gas dan voor gebruik op de eigen zuivering. Dit omzetten kan bij het naastgelegen bedrijf Wabico. Zij hebben genoeg capaciteit om ons biogas er bij te nemen. Deze manier is ook een stuk voordeliger. 

110 huishoudens voorzien van gas

Om het biogas voor het gasnet geschikt te maken, verhoogt Wabico dit tot aardgaskwaliteit. Daarmee komt er ruim 150.000 Nm3 groen gas beschikbaar voor de gasbehoefte van 110 huishoudens.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Met de levering van biogas aan het openbare gasnet werkt het waterschap actief mee aan de energietransitie. Die is noodzakelijk om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Daarom hebben we ook samen met andere overheden beroep aangetekend tegen de plannen voor de uitbreiding van de aardgaswinning in deze regio. Het waterschap levert al warmte aan het warmtenet van de gemeente Breda en er is in oktober vorig jaar op de waterzuivering Bath een groot zonnepark in gebruik genomen.”

Circulaire economie

De productie en levering van groen gas sluit ook aan bij de ambitie van alle waterschappen om 100% circulair te zijn in 2050. Dat betekent onder andere hergebruik van reststoffen, winning van grondstoffen uit afvalwater en duurzaam inkopen. Voor deze levering zijn kostenbesparing en samenwerking met de markt belangrijke doelstellingen binnen de duurzame ambities van het waterschap.

Bron: Brabantse Delta