Archief introductie

Op donderdag 4 oktober vindt de tweejaarlijkse Innovation Expo (voorheen Innovatie Estafette) plaats. Innovaties…

meer »

Op 10 oktober as. presenteren STOWA en de EFGF (werkgroep Biomassa) u de laatste stand van zaken op het gebied…

meer »

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft adviesbureau Berenschot een handreiking opgesteld, waarin wordt…

meer »