Aannemer Heijmans en waterschap De Dommel beëindigen hun samenwerking bij De Energiefabriek Tilburg, een project om energie uit rioolslib te winnen. Dat zijn beide partijen na constructief overleg overeengekomen. Het waterschap neemt de installatie per 1 december volledig over van Heijmans.

Dat betekent dat waterschap De Dommel per direct verantwoordelijk is voor de bediening, het onderhoud en de verdere optimalisatie van De Energiefabriek. Heijmans heeft geen financiële en operationele verantwoordelijkheid meer voor het project.

Waterschap De Dommel gaat de installatie nu optimaliseren en verwacht het project binnen het gestelde krediet van 35 miljoen euro af te ronden.

Contract

In 2012 sloten Heijmans en waterschap De Dommel een contract voor het ontwerp, de realisatie en het 15-jarig onderhoud van De Energiefabriek. Ook werd vastgelegd dat de volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten bij Heijmans zou komen te liggen.

Bouwproces

Tijdens de ontwerp- en realisatiefase van het project voerden beide partijen verschillende gesprekken over de uiteindelijke uitvoering en het juist functioneren van de installatie.

Hoewel deels overeenstemming werd bereikt, is op een aantal punten ook besluitvorming afgedwongen via arbitrageprocedures. Op basis daarvan is de samenwerking in eerste instantie voortgezet. Na heroverweging hebben beide partijen alsnog samen geconcludeerd dat ze de samenwerking willen beëindigen.

De Energiefabriek

De Energiefabriek zet zuiveringsslib om in biogas. Daarmee wordt duurzame energie opgewekt. Zo voorziet de Energiefabriek in zijn eigen energieverbruik. Het biogas dat overblijft na de productie van energie wordt geleverd aan het naastgelegen afvalverwerkingsbedrijf Attero.