Direct naar content
Terug naar overzicht

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA organiseren het Waardevol Water Symposium op 16 oktober 2020. Een digitaal symposium over ontwikkelingen in de wereld van het rioolwater zuiveren, terugwinnen van grondstoffen en innovatieve projecten op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen.

Programma

10.30-11.30 uur              
Live Talkshow met onder meer dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Marc de Rooy van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en oprichtster Circularities Klaske Kruk over innoveren, zuiveren van de toekomst, samenwerken en de transitie naar een circulaire economie met het project Waterfabriek Wilp

13.00-14.30 uur              
Interactief STOWA-webinar met highlights van meer dan 20 projecten die werken aan het verbeteren van de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen. Waterschappers vertellen waarom zij deze projecten uitvoeren, welke (technologie)keuzes ze maken en gaan hierover in discussie met het digitale publiek.

15.00-16.00 uur               
Webinar Waterfabriek Wilp; het zuiveringsconcept van fysisch chemisch zuiveren werkt en wekt vertrouwen. Wat is er tot nu toe geleerd over de nieuwe manier van zuiveren?

Kijk op de website www.waardevolwatersymposium.nl voor meer informatie.